הצטרפו לאיגרת השבועית

הצלחה היא לא מה שאחרים אומרים עליך, אלא היא היכולת שלך להתמיד ביצירה מתוך אמונה בצדקת הדרך.


פגישת ההכרות

פגישת ההכרות לימודי המשחק

פגישת ההכרות היא, בדרך כלל, המפגש הראשון, פנים אל פנים,

בין מועמד/ת להשתתפות במסלולי המשחק של תיאטרון החדר,

לבין נציג התיאטרון.

 

הפגישה היא אישית ומטרתה הכרות הדדית - אישית ומקצועית.

בפגישת ההכרות אנו משתדלים ליצור את התנאים הנוחים ביותר

שבהם יוכל המועמד להביא לידי ביטוי מוצלח את עצמו.

 

תחילה ניתן למועמד/ת הסבר קצר על המקום.

בפינת השתייה אפשר להכין משקה קר או חם ולהכניסם לחדר הפגישה.

המועמד/ת מתבקשים למלא דף המידע, שהוא טופס שגרתי של פרטים אישיים.

אין הנחיות מיוחדות למילוי הדף. כל אחד יכול למלא אותו כרצונו.

מתקיימת שיחה קצרה על בסיס דף המידע.

 

לאחר מכן מצלמים את המועמד/ת במשך שתי דקות במצלמת וידיאו,

כדי ליצור הצלבת-מידע בין מה שמצוי בדף המידע לבין החומר המצולם.

במהלך הצילום מתקיימת שיחה חופשית.

 

מבעוד מועד נדרשים המועמדים להכין קטע להצגה, מונולוג ו/או כל חומר אחר.

לפני הצגת הקטע מתקיימת שיחה חופשית בין המנחה לבין המועמד/ת,

שבה באים לידי ביטוי מילולי תוכנו של הקטע המיועד להצגה

ובמידת האפשר גם חווייתו האישית של המועמד.

 

רק לאחר שיחה זו מציגים המועמד/ת את הקטע או הקטעים שהכינו.

לאחר מכן מתקיימת שיחה נוספת, ואחריה נעשית עבודת מנחה-שחקן,

שבה יכולים המועמד/ת להביא לידי ביטוי את החוויה האישית כוללת שלהם,

על פי דרכם. עם סיום מנחה-שחקן, מתקיימת שיחת סיכום.

משך פגישת ההכרות: שעה וחצי עד שעתיים.

 

פגישת ההכרות ליוצרים בתחומים שונים

כל פגישה מתקיימת על פי הגדרת מטרותיה

עם כל משתתף/ת בנפרד.

תבנית הפגישה דומה במקצת, אך לא זהה,

לתבנית פגישת ההכרות ללימודי משחק.

 

לפרטים נוספים, טל': 03-5171818

או בדוא"ל: info@roomtheater.co.il