הצטרפו לאיגרת השבועית

מתי הוא הזמן הנכון ביותר ליצירה? בהנחה שאין אנו שרויים במצב של התנגדות, עכשיו הוא הזמן.


להקה מונגולית סובבת עולם:

Hanggai - Batubagan

לאיגרת השבועית של 2011 . 10 . 12