הצטרפו לאיגרת השבועית

הצלחה היא לא מה שאחרים אומרים עליך, אלא היא היכולת שלך להתמיד ביצירה מתוך אמונה בצדקת הדרך.


אלכסוני אור רוקדים בלב
ובתוכם היקום כולו רוקד
החום והקור הם אך רחש
ציפור ישן שר נאלם לנוכח
זה שלעולם קיים.

רק אור והרבה
(דנה בנטוב, משוררת, מנחת יוגה)

לאיגרת השבועית של 2011 . 12 . 29