הצטרפו לאיגרת השבועית

החלום הוא שיר לירי שכתבה אותו הנפש. החלום שואף להשיב את האיזון הנפשי. בתיאטרון החדר אנו עובדים גם עם חלומות ככלי ליצירה.


עשר צורות דיכוי

א. אלימוּת.

ב. בּערוּת.

ג. גזענות.

ד. דעה קדומה.

ה. תחרוּתיות.

ו. יצירת היררכיה.

ז. ענישה קבוּצתית.

ח. ביקורת שוֹללת.

ט. הפרדה.

י. הפחדה.

ביסודו של כל דיכוי -  פַּחַד

 

עשר צורות שחרור

א. לימוד סובלנות.        

ב. גישה חיובית לעצמי ולזולת.

ג. קבלת הזולת.

ד. שוויון הזדמנויות.

ה. גילוי הטוב שבאדם

ו. חקר המובן מאליו.

ז. חירות אישית חירות הזולת.

ח. כיבוד הזולת.

ט. אחווה.

י. שלום ואהבה.

ביסודו של כל שחרור -  אהבה

כל אחד - על פי יכולתו, לכל אחד - על פי צרכיו    (אמן)

 

בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז.

הייתה יהודה לקדשו, ישראל ממשלותיו.

הים ראה וינוס, הירדן ייסוב לאחור.

ההרים רקדו כאילים, גבעות כבני צאן.

מה לך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור,

ההרים תרקדו כאילים, גבעות כבני צאן?

לאיגרת השבועית של 2013 . 3 . 21