הצטרפו לאיגרת השבועית

"תיאטרון החדר הוא בשבילי ארגז הכלים לחיים" (עינת ויצמן, שחקנית ובמאית, בוגרת תיאטרון החדר)


צָפוּן

(לאחר הסעודה מוציאים את המחצית המוסתרת של המצה ואומרים:)

"לא תעמוד על דם רֵעֲך". רֵעֲך - כל אדם.

זכור את הגר, המיעוט והפליט בכל אתר!

"תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם!"

"ואהבתם את הגֵר כי גֵרים הייתם בארץ מצרים!"

(מצה זו ועוד מיני מזון יוצאו לרשות הרבים ויינתנו לכל דיכפין)

 

בָּרֵךְ

ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הזן את העולם כולו בטובו, בחן בחסד וברחמים הוא נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. ובטובו הגדול תמיד לא חָסֵר לנו, ואל יחסר לנו מזון לעולם וָעֶד. בעבור שמו הגדול. כי הוא אל זן ומפרנס לַכּל ומיטיב לכל ומכין מזון לכל בְּריוֹתיו. ברוך אתה אדונַי הזן את הכול.

 

(מוזגים כוס שלישית)

כוס שלישית נשתה לשלום, לשוויון ולאחווה,

בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין שכנינו, בינינו לבין העולם. אמן!

(שותים כוס שלישית)

 

חד-גדיא, מילים: חווה אלברשטיין. לחן מסורתי

 

(מוזגים כוס רביעית)

כוס רביעית נשתה להגשמת משאלות הלב

כל שנרצה לטוב – לטוב יהיה. אמן!

(שותים כוס רביעית)

  

שיר לשלום, מילים: יעקב רוטבליט. לחן: יאיר רוזנבלום, שרה מירי אלוני.


אני מאמין,
מילים: שאול טשרניחובסקי, לחן: טוביה שלונסקי.Imagine, John Lennon

לאיגרת השבועית של 2013 . 3 . 21