הצטרפו לאיגרת השבועית

"ספר המעגל הפתוח - מרתק ומאתגר!" (פרופ' שמעון לוי, החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב)


הפיליפינית עשתה את שלה. הפיליפינית יכולה ללכת

רוז פוסטאנס (הארץ)


לאיגרת השבועית של 2015 . 6 . 4