הצטרפו לאיגרת השבועית

החלום הוא שיר לירי שכתבה אותו הנפש. החלום שואף להשיב את האיזון הנפשי. בתיאטרון החדר אנו עובדים גם עם חלומות ככלי ליצירה.


אחד מהיוצרים הבודדים בישראל שהוא גם אמן, כלומר יוצר אופוזיציוני, כי רק יוצר כזה הוא אמן. קטע ממסע התרמה לסרט ועוד שני קישורים:

דיוויד ברוזה – רמאללה, תל אביב

דיוויד ברוזה – ירושלים מזרח מערבלאיגרת השבועית של 2015 . 7 . 30