הצטרפו לאיגרת השבועית

- האם זכור לך שקורצת מן החומר אשר ממנו עשויים כוכבים? - כן, אבל ברגע זה הבית הפוך וצריך להביא את הילד לגן ויש לי הופעה בערב והכביסה על החבל ויורד גשם.


אחד מהיוצרים הבודדים בישראל שהוא גם אמן, כלומר יוצר אופוזיציוני, כי רק יוצר כזה הוא אמן. קטע ממסע התרמה לסרט ועוד שני קישורים:

דיוויד ברוזה – רמאללה, תל אביב

דיוויד ברוזה – ירושלים מזרח מערבלאיגרת השבועית של 2015 . 7 . 30