הצטרפו לאיגרת השבועית

כל אדם יוצר. תכלית האדם היא יצירה לתיקון מצבו של האדם.


אחד מהיוצרים הבודדים בישראל שהוא גם אמן, כלומר יוצר אופוזיציוני, כי רק יוצר כזה הוא אמן. קטע ממסע התרמה לסרט ועוד שני קישורים:

דיוויד ברוזה – רמאללה, תל אביב

דיוויד ברוזה – ירושלים מזרח מערבלאיגרת השבועית של 2015 . 7 . 30