הצטרפו לאיגרת השבועית

היצירה היא התגלמות המשאלה לעולם טוב יותר. היא התגלמות התקווה. היא הדרך לעולם טוב יותר. היא הדרך לגאולה.


כתיבה ומשחק: אורלי בויום, יואב איתמר. בימוי: יולי הרגיל שדה. צילום ועריכה: גיא דוידי.


לאיגרת השבועית של 2016 . 1 . 14