הצטרפו לאיגרת השבועית

החוויה אינה על הבמה או על האקרן. היא בתודעתו של הצופה. תפקיד היוצר הוא ליצור קשר עם תודעתו של כל צופה. לקשר הזה אנו קוראים אהבה.


יש תאטרון שהוא בידור

ויש שהוא שליחות אישית וחברתית

מקדש-מעט של אדם בדרך לתיקון עולם

 

(רגעים של התבוננות בהתנהגות אנושית)

 

אחריות

(משך קריאה משוער: דקה אחת)

 

נהוג לומר שהיוצר הוא ישות מרכזית בתחום האירוע האמנותי.

נהוג לומר שהשחקן הוא מרכז החוויה התיאטרונית.

מה משמעות הדבר?

 

מרכזיותו של היוצר בתחום האירוע האמנותי נובעת מתוך האחריות שלו למתן הביטוי לחוויה האישית הכוללת שלו, למושג הכולל של האירוע, לרעיון המרכזי שלו, לתפיסה הכוללת של העיצוב, לעמיתיו על הבמה, לטקסט האמנותי כולו ולקהל. מרכזיותו של היוצר נובעת מתוך מושג האחריות האמנותית.

 

נראה כמשימה בלתי אפשרית? רק אם חושבים עליה ככזאת. למעשה אחריות זו מקלה על היוצר, משום שהיא מקיימת קשרים פנימיים וחיצוניים עם כל מרכיבי האירוע ואלו מחזקים את רוחו של היוצר ותומכים ביצירתו.

 

במה היא משל לחיים. מכאן שמושג האחריות המתקיים בה הוא משל לאחריותו של אדם באשר הוא.

 

(מתוך ספר המעגל הפתוח 1998, עמ' 295, נוסח מעודכן)

 

שלכם באהבה,
אמיר

לאיגרת השבועית של 2016 . 1 . 21