הצטרפו לאיגרת השבועית

החוויה אינה על הבמה או על האקרן. היא בתודעתו של הצופה. תפקיד היוצר הוא ליצור קשר עם תודעתו של כל צופה. לקשר הזה אנו קוראים אהבה.


פינה חמה לכל היוצרים שעדיין לא איבדו את התקווה למימוש יצירה חברתית מעוררת.
תלמידי בצלאל בתגובה למעצרה של תלמידה שיצרה עבודה שבה ראש הממשלה מר נתניהו מוצג כמי שחונק את התרבות הישראלית. יום ג', 14.12.2016, ירושלים, 22 שניות. (תמונת ראש הממשלה בעירום בדיווח שבעיתון הארץ)


לאיגרת השבועית של 2016 . 12 . 15