הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!קַדֵּשׁ

(מדליקים נרות ומברכים)

ברוך אתה אדוני אלוהינו אשר בנפשנו הוא ובנפש כל חי, אל רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד ואמת, אשר לכבודו מדליקים נר של יום טוב. נשים שלום, אורה ושמחה במעוננו, כי הם מקור חיים. אור הנרות סימן הוא לאורה של היצירה הטובה ונאמר אמן!

 

מוזגים כוס ראשונה:

כוס ראשונה לאהבה

אהבה היא קשר, לחיבור הטוב בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין העולם. אמן!

(שותים כוס ראשונה)

 

(מכאן ואילך כל אחד מהמסובים קורא קטע מההגדה)

לאיגרת השבועית של 2017 . 4 . 6