הצטרפו לאיגרת השבועית

"שיטת אוריין מוציאה לאור את האדם שבאמן!" (גבריאל דגן, פסיכולוג)מילים: שאול טשרניחובסקי

לחן: טוביה שלונסקי

 

שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח.

שחקי כי באדם אאמין, כי עודני מאמין בך.

 

כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מכרתיה לעגל פז,

כי עוד אאמין באדם, גם ברוחו, רוח עז.

 

רוחו ישליך כבלי-הבל, ירוממנו במתי-על:

לא ברעב ימות עובד, דרור לנפש, פת-לדל.

 

שחקי כי גם ברעות אאמין, אאמין,

כי עוד אמצא לב, לב תקוותי גם תקוותיו, יחוש אושר, יבין כאב.

 

אאמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום,

אך בוא יבוא - ישאו שלום, אז וברכה לאום מלאום.

 

ישוב יפרח אז גם עמי, ובארץ יקום דור,

ברזל-כבליו יוסר מנו, עין-בעין יראה אור.

 

יחיה, יאהב, יפעל, יעש, דור בארץ אמנם חי,

לא בעתיד, בשמים - חיי רוח לו אין די.

 

אז שיר חדש ישיר משורר, ליפי ונשגב לבו ער לו,

לצעיר, מעל קברי, פרחים ילקטו לזר.


לאיגרת השבועית של 2017 . 4 . 6