הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


בס"ד

 

חמה גוועה אט אט

באוקיינוס מאפיר,

גולשים אחרונים

אורזים ספיחי מלח על שיער.

הביתה.

 

משכן לאוהבים.

אתה ואני.

 

מבט מצטלב,

עיניים מבקשות

את שרוצה הלב לומר.

 

אהוב אתי חזק.

אהוב אותי בזק.

אהוב ביוסע'ל, או בג'ו,

בגולה או בגלולה,

מגלות לגאולה.

ביידיש,

בבן יהודה,

בלמידה ובקפידה.

ב-טרייף או 'העידה'

 

אהוב לאט,

אהוב בלאט,

אהוב כמעט,

אהוב בשאט.

 

נשק כל קפל,

העבר יד,

גאות ושפל.

 

חקור כאילו אין מחר.

כאילו כל המחר כאן.

כאילו זו פעם אחרונה.

 

כאילו האדמה בוערת,

תוגה וערגה.

כאילו הלבנה מתכלה,

החמה אפילה,

המולה. בהלה.

 

איבה. תועבה.

 

ורק אנחנו עושים אהבה.

לאיגרת השבועית של 2011 . 3 . 24