הצטרפו לאיגרת השבועית

"תיאטרון החדר? קסם של תיאטרון!" (יורם קניוק, סופר)


מתחת לעור
הלב נע ללא מגע
מרכך את המרחק
בתוך הדממה.

לאיגרת השבועית של 2011 . 3 . 24