הצטרפו לאיגרת השבועית

יצירה היא הניסיון לשים סדר בתוך אי-סדר. בעולם דחוס בתופעות מבלבלות, תפקיד היצירה הוא לעשות תיקון ולמצוא שלווה ונחמה.


יו יו מה (צ'לו) וליל בק (מחול) בדואט במסגרת כינוס שמטרתו הייתה החזרת לימודי האמנויות אל בתי הספר בארה"ב (וידיאו 3:46).

לאיגרת השבועית של 2011 . 5 . 19