הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


"מדוע אני עושה תיאטרון". היא לא ממש חברה שלנו אבל בלי ספק היא חברה בנשמה.
(העברה: שלי גורל. מההרצאות של
ted)

לאיגרת השבועית של 2011 . 9 . 8