הצטרפו לאיגרת השבועית

"תיאטרון החדר? קסם של תיאטרון!" (יורם קניוק, סופר)


בשקט של לילה
ירח מלא מעגל קצוות
או אז מילים מחרישות
ליופיים של דברים
כמות שהם.

 

(דנה בנטוב) 

לאיגרת השבועית של 2011 . 9 . 22