הצטרפו לאיגרת השבועית

מתי הוא הזמן הנכון ביותר ליצירה? בהנחה שאין אנו שרויים במצב של התנגדות, עכשיו הוא הזמן.


בשקט של לילה
ירח מלא מעגל קצוות
או אז מילים מחרישות
ליופיים של דברים
כמות שהם.

 

(דנה בנטוב) 

לאיגרת השבועית של 2011 . 9 . 22