הצטרפו לאיגרת השבועית

יצירה היא הניסיון לשים סדר בתוך אי-סדר. בעולם דחוס בתופעות מבלבלות, תפקיד היצירה הוא לעשות תיקון ולמצוא שלווה ונחמה.


מענתיקות האינטרנט.  מקור: החבובות.

לאיגרת השבועית של 2011 . 9 . 28