הצטרפו לאיגרת השבועית

היצירה היא התגלמות המשאלה לעולם טוב יותר. היא התגלמות התקווה. היא הדרך לעולם טוב יותר. היא הדרך לגאולה.


מענתיקות האינטרנט.  מקור: החבובות.

לאיגרת השבועית של 2011 . 9 . 28