הצטרפו לאיגרת השבועית

אתה מדבר על העולם, ואני מהרהר לעצמי: מעניין מאד. אתה מדבר על עצמך, ואני מתרגש: עכשיו אני מבין אותך.


מענתיקות האינטרנט.  מקור: החבובות.

לאיגרת השבועית של 2011 . 9 . 28