הצטרפו לאיגרת השבועית

"ספר המעגל הפתוח - מרתק ומאתגר!" (פרופ' שמעון לוי, החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב)


מענתיקות האינטרנט.  מקור: החבובות.

לאיגרת השבועית של 2011 . 9 . 28