הצטרפו לאיגרת השבועית

כל אדם יוצר. תכלית האדם היא יצירה לתיקון מצבו של האדם.


(פרק בסדרה שמכאן לא רואים את סופה)

ציטוט: צה"ל אסר על חיילים להשתתף בעצרת לזכר רבין (סוף ציטוט)

הסיבה המצוטטת במאמר: "בצה"ל החליטו להגדיר את האירוע כפוליטי, ובשל היותו כזה לאסור השתתפות חיילים". במקום אחר במאמר מצוטט חייל שהשתתף בעצרת וטען שהאירוע "לא פוליטי" אלא "ממלכתי".

הבלבול הישראלי בין "פוליטי" לבין "ממלכתי" או "מפלגתי", אינו מקרי. במקרים רבים בשפת הדיבור משמש המונח "פוליטי" לניגוח יריבים פוליטיים או לדחיית תופעה לא רצויה. למשל: "ההצגה היא פוליטית", הוא משפט המשמש לרוב לדחיית אותה הצגה מטעמים פוליטיים או אפילו מפלגתיים.

לא נותר לנו אלא לשוב ולצטט:

"כל אירוע הוא פוליטי מעצם היותו מתקיים בתוך הפוליס: החברה, המדינה, העיר, העם, הקיבוץ האתני וכו'. לכן הוא עשוי להתייחס אליהם ככלל, או אל פרטים בתוכם, באורח ישיר או עקיף. אירוע יוצר זיקה לתנאים הכלכליים והתרבותיים המתקיימים בפוליס בזמן נתון, ומסווג על פי מגמתו הפוליטית. הוא יכול להיות קואליציוני או אופוזיציוני. עקב זאת יסווג גם יוצרו של האירוע כיוצר קואליציוני או אופוזיציוני".

(המעגל הפתוח, מילון, עמ' 356)

מכאן: העצרת לזכר יצחק רבין ז"ל, היא פוליטית מעצם קיומה כאירוע ציבורי בתוך הפוליס שהיא מדינת ישראל. נותרו רק שתי שאלות שניתן לשאול:

1. איזו מגמה פוליטית משרת האירוע הזה, מגמה קואליציונית או אופוזיציונית?

2. האם האירוע היה מפלגתי?

לאיגרת השבועית של 2011 . 11 . 24