הצטרפו לאיגרת השבועית

אם יש לך מחמאה לומר למישהו, אמור אותה עכשיו. אם אין לך מחמאה - חפש, מצא ואמור אותה.


אם נעצור לרגע ונקשיב, נוכל לשמוע את הפעימה. היא באה מתוך הגוף או מחוצה לו. היא פעימת דופק בבית החזה או ברקות. היא פעימה במנוע של מכונה או צליל גל בהישברו אל החוף. פעימה קובעת את קצב החיים המוכר לנו בתחום המציאות. פעימה היא תו בחילופי העתים. בכל עת פעימת קצב מתייחסת לזיכרון העבר כמו לציפייה לעתיד. אנו יודעים את פעימות הקצב. החוויות המתקיימות בנו מלמדות על קיומו. אותו הדבר נכון גם בתחום האירוע האמנותי. אלה מאיתנו הבאים אל התחום הזה כדי להימלט מקצב החיים, מעדיפים שיציגו להם קצב אחר, זמן אמת שאיננו זמן אמת בפעימת החיים כאן ועכשיו, זמן של מקום אחר, פעימה אלטרנטיבית. איש איש וטעמו.

מה מתרחש בתוך חלקיקי החיים שבין הפעימות? יש דממה בין פעימות החיים. אפשר לשמוע אותה.
(עמ' 262)

לאיגרת השבועית של 2011 . 12 . 8