הצטרפו לאיגרת השבועית

היצירה היא התגלמות המשאלה לעולם טוב יותר. היא התגלמות התקווה. היא הדרך לעולם טוב יותר. היא הדרך לגאולה.


לחפון ימיו ביקש,

לדחוס לגוש חומר מעוצב, מהודר,

להשהות בכף ידו, להתבונן,

לחתום בראשי תיבות,

להעמיד בתערוכה ולהשתאות,

 

חופן חול זהוב, חמים,

נוזל, אוזל, נערם, מתפזר,

והרוח בהם עובר,

והעקבות נמחות, נמחות,

נשארו שני אגרופים

קפוצים, מתעווים.

 

(אסתר ויתקון זילבר, משוררת וחוקרת)

לאיגרת השבועית של 2011 . 12 . 8