הצטרפו לאיגרת השבועית

תחום האירוע האמנותי הוא מקום פתוח לכל מה שהדמיון האנושי יכול להמציא. אם אכן כך הדבר, שחררו את התודעה ותתחילו לפנטז.


(השירים הבאים הם בגדר בחירה)

 

חד-גדיא

מילים: חווה אלברשטיין. לחן מסורתי

דזבין אבא בתריי זוזיי,

חד-גדיא, חד-גדיא

קנה אבינו גדי בשני זוזים,

כך מספרת ההגדה

 

בא החתול וטרף את הגדי,

גדי קטן גדי לבן,

ובא הכלב ונשך לחתול,

שטרף את הגדי

שאבינו הביא

דזבין אבא בתריי זוזיי,

חד גדיא, חד גדיא

 

ואי מזה הופיע מקל גדול,

שחבט בכלב שנבח בקול,

הכלב שנשך את החתול,

שטרף את הגדי שאבינו הביא.

דזבין אבא בתריי זוזיי,

חד גדיא, חד גדיא

 

ואז פרצה האש,

ושרפה את המקל,

שחבט בכלב המשתולל,

שנשך לחתול,

שטרף את הגדי

שאבינו הביא.

דזבין אבא בתריי זוזיי,

חד גדיא, חד גדיא

 

ובאו המים וכיבו את האש,

ששרפה את המקל,

שחבט בכלב המשתולל,

שנשך לחתול,

שטרף את הגדי,

שאבינו הביא.

דזבין אבא בתריי זוזיי,

חד גדיא, חד גדיא.

 

ובא השור ושתה את המים,

שכיבו את האש,

ששרפה את המקל,

שחבט בכלב,

שנשך לחתול,

שטרף את הגדי,

שאבינו הביא.

דזבין אבא בתריי זוזיי,

חד גדיא, חד גדיא.

 

ובא השוחט ושחט את השור,

ששתה את המים,

שכיבו את האש,

ששרפה את המקל,

שחבט בכלב,

שנשך לחתול,

שטרף את הגדי,

שאבינו הביא.

 

ובא מלאך המוות,

והרג את השוחט,

ששחט את השור,

ששתה את המים,

שכיבו את האש,

ששרפה את המקל,

שחבט בכלב,

שנשך לחתול,

שטרף את הגדי

שאבינו הביא.

דזבין אבא בתריי זוזיי,

חד גדיא חד גדיא.

 

ומה פתאום את שרה, חד גדיא?

אביב עוד לא הגיע ופסח לא בא.

 

ומה השתנה לך, מה השתנה?

אני השתניתי לי השנה

 

שבכל הלילות, בכל הלילות,

שאלתי רק ארבע קושיות.

הלילה הזה יש לי עוד שאלה:

עד מתי ימשך מעגל האימה?

 

הלילה הזה יש לי עוד שאלה:

עד מתי ימשך מעגל האימה?

רודף ונרדף, מכה ומוכה,

מתי יגמר הטירוף הזה?

 

ומה השתנה לך? מה השתנה?

אני השתניתי לי השנה

הייתי פעם כבש וגדי שליו.

היום אני נמר וזאב טורף.

הייתי כבר יונה. הייתי צבי.

היום איני יודעת מי אני.

דזבין אבא בתריי זוזיי,

חד גדיא חד גדיא.

קנה אבינו גדי בשני זוזים.

שוב מתחילים מהתחלה...

 

מוזגים כוס רביעית:

כוס רביעית נשתה להגשמת משאלות הלב

כל שנרצה לטוב – לטוב יהיה. אמן!

(שותים כוס רביעית)

 

 

שיר לשלום

מילים: יעקב רוטבליט. לחן: יאיר רוזנבלום

שירה: מירי (אלונה) אלוני

תנו לשמש לעלות,

לבוקר להאיר,

הזכה שבתפילות,

אותנו לא תעיר.

מי אשר כבה נרו,

ובעפר ניטמן,

בכי מר לא יעירוֹ,

לא יחזירוֹ לכאן.

איש אותנו לא ישיב

מבור תחתית אפל

כאן לא יועילו

לא שמחת הניצחון

ולא שירי הלל.

 

לכן רק שירו –

שיר לשלום,

אל תלחשו תפילה,

לכן רק שירו –

שיר לשלום,

בצעקה גדולה.

 

תנו לשמש לחדור,

מבעד לפתחים,

אל תביטו לאחור,

הניחו להולכים.

שאו עיניים בתקווה,

לא דרך כוונות,

שירו שיר לאהבה,

ולא למלחמות.

אל תגידו יום יבוא,

הביאו את היום,

כי לא חלום הוא

ובכל הכיכרות

הריעו לשלום.

 

לכן רק שירו –

שיר לשלום,

אל תלחשו תפילה,

לכן רק שירו –

שיר לשלום,

בצעקה גדולה.

 

 

אני מאמין

מילים: שאול טשרניחובסקי

לחן: טוביה שלונסקי

שירה: איה כורם

שחקי שחקי על החלומות,

זו אני החולם שח.

שחקי כי באדם אאמין,

כי עודני מאמין בך.

 

כי עוד נפשי דרור שואפת,

לא מכרתיה לעגל פז,

כי עוד אאמין באדם,

גם ברוחו, רוח עז.

 

רוחו ישליך כבלי-הבל,

ירוממנו במתי-על:

לא ברעב ימות עובד,

דרור לנפש, פת-לדל.

 

שחקי כי גם ברעות אאמין,

אאמין, כי עוד אמצא לב,

לב תקוותי גם תקוותיו,

יחוש אושר, יבין כאב.

 

אאמינה גם בעתיד,

אף אם ירחק זה היום,

אך בוא יבוא - ישאו שלום,

אז וברכה לאום מלאום.

 

ישוב יפרח אז גם עמי,

ובארץ יקום דור,

ברזל- כבליו יוסר מנו,

עין-בעין יראה אור.

 

יחיה, יאהב, יפעל, יעש,

דור בארץ אמנם חי,

לא בעתיד, בשמים -

חיי רוח לו אין די.

 

אז שיר חדש ישיר משורר,

ליפי ונשגב לבו ער

לו, לצעיר, מעל קברי

פרחים ילקטו לזר.

 

Imagine

John Lennon

Imagine there’s no heaven

It’s easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people living for today

Ahhh...

 

Imagine there’re no countries

It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for

And no religions too

Imagine all the people living life in peace.

Yooo…

You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one

I hope some day you’ll join us, and the world will live as one.

 

Imagine no possession

I wonder if you can

No need to greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people sharing all the world

Yooo…

You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one,

I hope some day you’ll join us, and the world will live as one.

לאיגרת השבועית של 2012 . 4 . 5