הצטרפו לאיגרת השבועית

- האם זכור לך שקורצת מן החומר אשר ממנו עשויים כוכבים? - כן, אבל ברגע זה הבית הפוך וצריך להביא את הילד לגן ויש לי הופעה בערב והכביסה על החבל ויורד גשם.


כי בַּשַׁער עָמדָה

לה תוּגָתי

מצַווחת צווחותיה

ואין שומעים

 

כי הלכה לה

תוגתי בֵּינוֹת

עצֵי הבּרוֹש

גבוהֵי הקוֹמה

 

ואירא את אדונַי

ואירא גם את השׂטן

המַשׂטין עלַי בֶּכֶה

 

כי הלכה לה תוגתי.

 

(בילי לרנר, משוררת)

לאיגרת השבועית של 2012 . 4 . 18