הצטרפו לאיגרת השבועית

יצירה היא הניסיון לשים סדר בתוך אי-סדר. בעולם דחוס בתופעות מבלבלות, תפקיד היצירה הוא לעשות תיקון ולמצוא שלווה ונחמה.


2. אמיר אוריין, יוצר ומנהל אמנותי

מונולוג מתוך המחזה "היטלר", המוצג בימים אלו בתיאטרון החדר.

היטלר:
מזה עידן ועידנים מצפה אני לְרגע זה!

לָרגע בו יידע עולם ומלואו כי אותי לא ניתן להמית, 
כי קיים אני בתוככם לעד...

גם אם אקום ברגע זה ואבקש מכם להרגני...  

הנני מבקש מכם להרגני...  הירגו אותי...

(ציטוט מתוך הקטע שהוגש בטקס האלטרנטיבי)

לאיגרת השבועית של 2012 . 4 . 26