הצטרפו לאיגרת השבועית

"שיטת אוריין היא צעד קדימה בהתפתחות התיאטרון. זו חוויה בלתי רגילה! (פרופ' אואן שפירו, אוניברסיטת סירקוז, ארה"ב)


2. אמיר אוריין, יוצר ומנהל אמנותי

מונולוג מתוך המחזה "היטלר", המוצג בימים אלו בתיאטרון החדר.

היטלר:
מזה עידן ועידנים מצפה אני לְרגע זה!

לָרגע בו יידע עולם ומלואו כי אותי לא ניתן להמית, 
כי קיים אני בתוככם לעד...

גם אם אקום ברגע זה ואבקש מכם להרגני...  

הנני מבקש מכם להרגני...  הירגו אותי...

(ציטוט מתוך הקטע שהוגש בטקס האלטרנטיבי)

לאיגרת השבועית של 2012 . 4 . 26