הצטרפו לאיגרת השבועית

תחום האירוע האמנותי הוא מקום פתוח לכל מה שהדמיון האנושי יכול להמציא. אם אכן כך הדבר, שחררו את התודעה ותתחילו לפנטז.


"אני כאילו חשבתי לעצמי שכאילו זה לא בסדר כזה?".

משפט המכיל את כל חולאיי ה"כאילו כזה והכול בסימן שאלה". אלו הן מילים המשמשות כמסך בין הדובר לבין הזולת. בתרבות האמריקאית העממית קיימת המילה "like" במוכן של "כאילו", כמילת ביניים במשפט וכצורה של זהירות בדיבור של מי שאינו מוכן לקחת על עצמו את האחריות לדברים שהוא אומר או עושה, שמא יבולע לו. מאחורי האמירה מסתתר גם פחד כלשהו מפני הזולת. הוספת סימן השאלה בדיבור היא אמצעי נוסף להרחקת המדבר מהמדובר. התופעה אומצה על ידי ישראלים.

המובן המקורי של "כאילו וכזה" הוא "כמו", והוא נפוץ בעולם הווירטואלי שבו מקיימים יחסים שהם כמו היחסים במציאות אבל לא יחסי אנוש ישירים ומלאים.

רבים אומרים מילים אלו באופן אוטומטי ובלי קשר לתוכן המשפט. אנו חייבים להיות מודעים לכל מוצא פינו, אם ברצוננו לשרש הרגל זה.

לאיגרת השבועית של 2010 . 9 . 22