הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


כי מה צריך בסך הכול הבן אדם בשביל לחיות?

לאיגרת השבועית של 2012 . 4 . 26