הצטרפו לאיגרת השבועית

הצלחה היא לא מה שאחרים אומרים עליך, אלא היא היכולת שלך להתמיד ביצירה מתוך אמונה בצדקת הדרך.


כי מה צריך בסך הכול הבן אדם בשביל לחיות?

לאיגרת השבועית של 2012 . 4 . 26