הצטרפו לאיגרת השבועית

"בתיאטרון החדר יש אנושיות, יש הקשבה, יש קבלה" (מרטין מוגילנר, במאי, בוגר תיאטרון החדר)


כי מה צריך בסך הכול הבן אדם בשביל לחיות?

לאיגרת השבועית של 2012 . 4 . 26