הצטרפו לאיגרת השבועית

"שיטת אוריין מפיחה רוח חדשה במושגי התיאטרון!" (דוד מעיין, במאי)


קטע מסרט דוקומנטרי

לאיגרת השבועית של 2012 . 5 . 3