הצטרפו לאיגרת השבועית

"תיאטרון החדר הוא בשבילי ארגז הכלים לחיים" (עינת ויצמן, שחקנית ובמאית, בוגרת תיאטרון החדר)


איפה הוטעיתי בזדון

איפה שיתפתי פעולה מרצון

איפה בכיתי, איפה זניתי,

איפה הוסתרתי בדמות עכבר

איפה הייתי צל של שיח

למה חיסלו הצמידו לקיר

למה נזרקתי לתוך הבור

למה ראיתי קבר שחור

למה אימצתי זהות שאולה

לְמָה סגדתי,

למה כבשתי במה ריקה

למה הריעו, למה הלשינו

למה בעטו, למה ירקו

למה לא מחיתי

בזול קניתי

סטאטוס של פליט

יללתי, למדתי לשחק

ילד שחוט

איפה את אימא ואיפה אבא

למה אין צעצועים

למה הוסגרתי, למה מכים

למה דופקים לי את הצורה

למה זה ככה

למה זה

מה

לאיגרת השבועית של 2010 . 9 . 29