הצטרפו לאיגרת השבועית

"בתיאטרון החדר יש משהו קסום. זה נובע מהסובלנות, הקבלה, האיכפתיות" (אבי גיבסון בר-אל, במאי ושחקן, מנהל אמנותי של תיאטרון הסמטה, בוגר תיאטרון החדר)


יומני היקר,

 

ויאמר לבני ישראל אני אדוני אלוהיכם ושילחתם להבות ענק אש התמיד על אדמת המדיינים. ותכרוך המדורה כל הר וכל גבעה ותעלה בכל פלס וכל פינה על כל עיר ומקלט באדם ובחיה בכל ברייה ובכל לב פועם ונאמר אמן.

והטלת את חיתתך ביום סופה ושפכת את אונך בארמונות כל חלקה וכל נשמה לא תינקה ככתוב בדברי העם בטהרתם יקברו חיים ועל לכן ינהגו ישראל בלי איפה וירו בכלבים ובתינוקות דין אחד למידיין והעמלקי.

ושיננת בהם בחרון אפו יזרע אלוהים צבאות את זרע ישראל כארבה בשדות החיטה וימטיר את רעתו על אלה שדיברתם רעה ונפשם עלובה כל חוטא ומזיד.

ובמסכת עונשין כתוב והברכה הזו מה לכם כי אתם היד הממיתה לופתת כלי זין כלות ועשיתם בהם שפטים ותהיה הארץ גולגולות, גולגולות, כטוב בעיניכם ויהי נועם אדוני בנפשכם.

והדם יתנקז ויתועל וריח הגופרית יעלה מעלה, מעלה, ופטריות הרעל יעלו בכל חלקה טובה. וכל הכנענים ימסו בצמא ובהרס חרוכים ומעונים ככתוב בתורת הגואל ונעלה אל הר הקודש וחיוך גדול יעלה על פני המנצחים ואשר טבחו למען ישראל את קורבנם והאדירו את שם שמיים.

ורוח הנושאת בשר רימה ותולעה של אויב תפאר את אוהלכם בדרככם בשערי הגהנום.

ונשלח ברכה ועידוד למגינינו ותחבקנה ידינו והשלכנו את התופת על שונאינו ונשמתם האומללה תחריד את השממה ככתוב בספרי האגדות וידע כל עולל את שם ישראל לעולמי עד.

והמפלסים את הדרך עבור העם יבואו עדנה ויזכו בשבח ובקטורות ובשופרות ככתוב בדברי המתים ואלוהים הרחום והחנון מגן עלינו בוני ירושלים לנו הגאולה וניצחנו את בני קדם ואת המתבוללים בקרבנו לא יהיה נותר בהם אפר ועזבנו.

וניתצת בחייך כל בעל וניקרת את עיניהם וזלגו הדמעות והשלדים יאירו ויפלסו את דרכך ביום הברכה ההוא.

 

אוף, יש לי פטרייה במפשעה, אני מה זה חייבת לקבוע תור לרופאת עור.
ומתי כבר נתקוף את איראן?

לאיגרת השבועית של 2012 . 11 . 22