הצטרפו לאיגרת השבועית

יצירה היא הניסיון לשים סדר בתוך אי-סדר. בעולם דחוס בתופעות מבלבלות, תפקיד היצירה הוא לעשות תיקון ולמצוא שלווה ונחמה.


Read this first, then watch the video below.

It is interesting to note the following in the family tree of Kate Middleton wife of Prince William:

Kate's mother is Carol Middleton, daughter of Ronald Goldsmith and Dorothy Harrison (both Jews). The parents of Dorothy Harrison are Robert Harrison and Elizabeth Temple )both Jews), The latter a descendant of the Myers family, English Jews in the 19th century.

Bottom line: Princess Kate is a Jew on her matriarchal side, and as a consequence, the future king of England will be a Jew according to Jewish law and tradition. Fancy that!

)send by: Haya Norber)אפרת

אפרת דרכי, בוגרת החדר, בקליפ חדש

Brownies - Midnight Highway - Official video

לאיגרת השבועית של 2013 . 2 . 21