הצטרפו לאיגרת השבועית

יצירה היא הניסיון לשים סדר בתוך אי-סדר. בעולם דחוס בתופעות מבלבלות, תפקיד היצירה הוא לעשות תיקון ולמצוא שלווה ונחמה.


באיגרת השבועית מובאים קטעים מהמאמר "הספק והאמון"

מתוך ספר "המעגל הפתוח". להלן קטע מס.32

 

הלכות מעוררות ספק ואמון

 

אסטרולוגיה (אצטגנינות)

(המשך: על אסטרולוגיה, מפות אסטרולוגיה, האמון, הספק והתנועה בין זה לזה)

 

...האדם היוצר הוא זה שבוחר באמונה ולא היא שבוחרת בו. כך משתחרר האדם היוצר מהרעיון שהכול תלוי, במידה זו או אחרת, בגורמים חיצוניים בלבד. הוא שואף לאיזון בין אמונתו לבין עקרון המציאות, שעל פי טבעה איננה מתחייבת להתנהג תמיד לפי אמונתו של מישהו - ותהא אמונה זו מורכבת ככל שתהיה.

 

תפיסה דואלית זו מתקיימת הלכה למעשה בכל תחומי היצירה. כאמור, השחקן על הבמה הוא האדם המציג את הדמות והוא גם הדמות, בעת ובעונה אחת, או לחילופין. סופר הכותב את הדמות, הוא האדם הכותב והדמות שהוא כותב. המשורר הוא האדם והשיר. המוסיקאי הוא האדם והמוסיקה. בין יוצר ליצירה חייב להיות קבוע גבול ברור. היוצר יכול לתת אמון ביצירתו ויכול להטיל בה ספק - בכולה או במקצתה - שאם לא כן, הוא עלול לאבד את הזיקה שבין מהותה של היצירה לבין מהות עצמו ולמציאות שבתוכה הוא יוצר, ויצירתו עלולה להתנוון.

("המעגל הפתוח", עמ' 127-128. המשך יבוא)

לאיגרת השבועית של 2013 . 3 . 7