הצטרפו לאיגרת השבועית

היצירה היא התגלמות המשאלה לעולם טוב יותר. היא התגלמות התקווה. היא הדרך לעולם טוב יותר. היא הדרך לגאולה.


אתר חדש ("העברים"), מיועד לתיעוד עדויות על ספרות עברית קנונית בלבד.
יוזמה של יאיר קידר. דוגמית מתוך האתר:
השחקן שלמה בר שביט על "הבימה" ועל לאה גולדברג.

לאיגרת השבועית של 2013 . 4 . 4