הצטרפו לאיגרת השבועית

"בתיאטרון החדר יש אנושיות, יש הקשבה, יש קבלה" (מרטין מוגילנר, במאי, בוגר תיאטרון החדר)


קוראת: רותם זיו

("תא הזכוכית" משמש בטקס האלטרנטיבי לציטוט, עדויות, מסמכים, אמירות)

 

"אל לנו להגות רעיון של השתלבות (במדינות ערב). להיפך, עלינו להימנע מהשתלבות. אחת הדאגות הגדולות המתעוררות בלבנו שעה שאנו סוקרים את מצבנו התרבותי היא, פן יגרום ריבוי העולים אלינו מארצות המזרח להשוואת רמתה התרבותית של ישראל אל רמת הארצות השכנות. אל נא נראה את העולים מארצות המזרח כגשר בדרך להשתלבותנו בעולם דוברי ערבית; עלינו להכניס בהם רוח מערבית, ולא לתת שיגררונו לתוך מזרחיות לא טבעית"

- אבא אבן, לימים שר החוץ של מדינת ישראל, 1952.

(קישור למאמר)
(רותם זיו, שחקנית, בוגרת תיאטרון החדר)

לאיגרת השבועית של 2013 . 4 . 11