הצטרפו לאיגרת השבועית

"תיאטרון החדר? קסם של תיאטרון!" (יורם קניוק, סופר)


להקה פולנית עושה תיאטרון ביידיש.

תרבות האידיש פורחת - תופעה מפליאה.
נא לשים לב לרקדניות בטלית קטן.
(העברה: חיה נורבר)

לאיגרת השבועית של 2013 . 4 . 25