הצטרפו לאיגרת השבועית

"כל מה שאני עושה היום, מתכתב בדרך זו או אחרת, עם הבסיס הרחב והמוצק שקיבלתי בתיאטרון החדר" (אלון אבוטבול, שחקן ובמאי, בוגר תיאטרון החדר)


הסרט  ייגזר  ממש  עכשיו

פתח  גדול  ייפער

להמון  משולהב  רוקע 

דורך  חסר  סבלנות בבטון 

בקומה  מעל  יישבו  משוררים

עם  דף  גדול  והרבה  עפרונות

מישהו  יצעק: גברת  את  שמנה

לעולם  לא  תעברי  בדלת

בטיפוף  קל  יתכנסו

תמימי  דעים  שפתיהם  רפות

לחיים  ארוכים  יזכו  הכול

לטופף  יחדיו  בדרך

שלא  תיגמר  לעולם

לאיגרת השבועית של 2010 . 10 . 21