הצטרפו לאיגרת השבועית

"החדר" הוא התיאטרון היחיד בארץ שבו אתה מרגיש כמו בבית (מאיר אלוני)


באיגרת השבועית מובאים קטעים מהמאמר "הספק והאמון"

מתוך ספר "המעגל הפתוח". להלן קטע מס' 45.

 

...כאמור, אם האל קיים - הוא יכול להיות שלם מצד עצמו ובלתי נגיש, או נגיש ובלתי שלם. הוא יכול להתקיים בתודעתו של האדם כדימוי לשלמות, ולכן רק שם יכול הדיאלוג עם האל להתקיים.

 

ידיעת אי קיומו של דבר פירושה אפשרות ידיעת קיומו של דבר אחר: "אני יודע שאני לא כועס, אם כן, מה אני? אני שמח" וכו'. ידיעת אי קיומו של דבר פירושה גם אפשרות יצירתו של הלא קיים והפיכתו לקיים - על ידי האדם. במקרה זה הכוונה לכל יצירה אנושית חדשה שלא הייתה כדוגמתה קודם לכן במציאות, כולל יצירת האל על ידי האדם...

("המעגל הפתוח", עמ' 138. המשך יבוא)

לאיגרת השבועית של 2013 . 6 . 27