הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


...אבל אתם שאינכם פנויים לבדיחות-הדעת, האם באמת משנה לכם אם אני הוא הניצב כאן לפניכם, או כפילי הידוע? האם באמת משנה לכם אם כפילי הידוע יושב כאן לפניכם, או מלאך אלוהים הטוב והרחום יושב כאן לפניכם ומדבר את הדברים האלה?  ואם מלאך אלוהים הטוב והרחום בא אליכם ואומר "אני בן-אדם ששמו אדולף!" האם תשפטו אותו כמלאך אלוהים הטוב והרחום או כאדם אשר שמו אדולף? היינו-הך הוא לכם!

הנה הבדיחה ההיסטורית הקטנה שלי!...

("היטלר, הוידוי האחרון".

מחזה: טובה רוגל ואמיר אוריין.

בימוי: אבי גיבסון בר-אל ואמיר אוריין.

משחק: אמיר אוריין.

ההצגות הבאות:

יום ו', 30.8.2013, בשעה 14:00

לאיגרת השבועית של 2013 . 8 . 15