הצטרפו לאיגרת השבועית

כל אדם יוצר. תכלית האדם היא יצירה לתיקון מצבו של האדם.


(קטעים מתוך עבודת המחקר של טאל לוי, אמנית מופיעה ומטפלת בתנועה, בוגרת תיאטרון החדר, הבוחנת את הערך התרפויטי המוסף שב"שיטת אוריין - המעגל הפתוח", בעבודה עם אמנים מופיעים. מנחת התזה: ד"ר אסתר הס, אוניברסיטת לסלי, נובמבר 2012. מעת לעת נביא קטעים מתוך עבודת המחקר)

 

תקציר:

"שיטת אוריין - המעגל הפתוח, עולם הבמה במפגש עם עולם הטיפול", היא עבודת מחקר הבוחנת את הערך התרפויטי המוסף שב"שיטת אוריין - המעגל הפתוח" לעבודה עם אמנים מופיעים. המחקר איכותני, ובאמצעותו נעשית בדיקה להבנת התהליכים הפסיכו-דינאמיים והתהליכים האישיים-התפתחותיים בבניית העצמי, המתרחשים במהלך ההתנסות בשיטה. עוד בוחנת העבודה כיצד תהליכים אלה מסייעים למתנסים בשיטה בהתפתחותם כאמנים יוצרים המופיעים על הבמה ובפיתוח אמנות היצירה שלהם, כמו גם בתפקודם כמטפלים פרטניים וכמטפלים קבוצתיים.

...

בעבודת המחקר מטרתי היא לחקור את כוחה של השיטה, המשלבת מרכיבים שונים מתחומי עבודת האדם-המופיע והעבודה טיפולית. סקירת הספרות מתייחסת לאמנויות במה מסוימות ולכמה ממקצועות הטיפול באמנות: מחול, תנועה, תרפיה בתנועה, דרמה, תרפיה בדרמה ופסיכודרמה, ותחום היצירה לבמה. העבודה שמה זרקור על ייחודה של השיטה ככזו המאחדת אלמנטים יצירתיים וטיפוליים רבים. באמצעות ראיונות עם תשעה אנשים ממקצועות הבמה והטיפול שהתנסו בשיטה, כמו גם מתוך ניסיוני האישי, ממופים תהליכים המתרחשים בעת ההתנסות בשיטה בכללותה ובתרגילים מסוימים בה במיוחד.

 

מתוך ממצאיי בחנתי את הערכים התרפויטיים והערכים הנוספים המתקבלים בעת ההתנסות בשיטה. תוצאות התזה הוכיחו כי אכן, יש לשיטה ערכים תרפויטיים נוספים לאדם, מלבד הערך שיש בה לשיפור ההופעה על במה. אלה באים לידי ביטוי בתהליכים פסיכו-דינאמיים, תהליכים אישיותיים-התפתחותיים, בעצמי המופיע-היוצר, ואף ככלי מתאים לשימוש בטיפול פרטני וקבוצתי.

לאיגרת השבועית של 2013 . 9 . 25