הצטרפו לאיגרת השבועית

- האם זכור לך שקורצת מן החומר אשר ממנו עשויים כוכבים? - כן, אבל ברגע זה הבית הפוך וצריך להביא את הילד לגן ויש לי הופעה בערב והכביסה על החבל ויורד גשם.


(קטעים מתוך עבודת המחקר של טאל לוי, אמנית מופיעה ומטפלת בתנועה, בוגרת תיאטרון החדר, הבוחנת את הערך התרפויטי המוסף שב"שיטת אוריין - המעגל הפתוח", בעבודה עם אמנים מופיעים. מנחת התזה: ד"ר אסתר הס, מכללת לסלי, נובמבר 2012. מעת לעת נביא קטעים מתוך עבודת המחקר)

 

אמיר אוריין - תפיסתו האישית ופועלו (המשך)

 

...באתר האינטרנט של אוריין ותיאטרון החדר, תחת הכותרת "תיאטרון ככלי טיפולי", ישנה התייחסותו למושג "טיפול", מתוך דבריו ברב השיח - "תיאטרון כתיקון עולם".

(רב השיח התקיים בחסות האגודה הישראלית לקידום חקר התיאטרון והאוניברסיטה העברית, הר הצופים 12-14.6.2012, כ"ב-כ"ד סיוון, תשע"ב, 2012):

 

"טיפול הוא התערבות במצבי משבר או חסר, התערבות מתוך הסכמה הדדית, לפעמים בכפייה. כל התערבות יוצרת תחילה התנגדות ברמה פסיכו-פיזית. תהליך טיפולי כולל גם ביטוי למצבי ההתנגדות. כל יצירה היא תהליך טיפולי - ליוצר ולקהל. כל חשיפה ליצירה היא תהליך טיפולי. על כן, כל צורות היצירה הידועות הן כלים טיפוליים, בלי הבדל תחום פעולה או סגנון, כולל דת, מדע ותרבות. אמנות היא טיפול עומק במטרה ליצור תיקון אישי וחברתי." (מקור)

 

לסיכום, תפיסתו של אוריין ובעקבותיה שיטתו, הן ייחודיות בנוף עולם התיאטרון בישראל. כתלמיד לפסיכולוגיה בעברו שהתנסה בעצמו בטיפול פסיכואנליטי, אוריין נותן מקום נרחב לתהליכים האישיים הנוצרים בעת הלימוד את שיטתו.

בהמשך המחקר ניתן יהיה לראות את השפעות השיטה, מבחינת תהליכים פסיכו-דינאמיים ותהליכים אישיים ובין-אישיים נוספים...

 

(עמ' 9 בתזה. המשך יבוא. בפעם הבאה: השיטה ואני)

לאיגרת השבועית של 2013 . 11 . 14