הצטרפו לאיגרת השבועית

"שיטת אוריין מפיחה רוח חדשה במושגי התיאטרון!" (דוד מעיין, במאי)


להיות יפה אין פירושו להיות מושלם
העברה: אורנה בן מאיר

לאיגרת השבועית של 2013 . 12 . 19