הצטרפו לאיגרת השבועית

- האם זכור לך שקורצת מן החומר אשר ממנו עשויים כוכבים? - כן, אבל ברגע זה הבית הפוך וצריך להביא את הילד לגן ויש לי הופעה בערב והכביסה על החבל ויורד גשם.


להיות יפה אין פירושו להיות מושלם
העברה: אורנה בן מאיר

לאיגרת השבועית של 2013 . 12 . 19