הצטרפו לאיגרת השבועית

"ספר המעגל הפתוח - מרתק ומאתגר!" (פרופ' שמעון לוי, החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב)


(קטעים מעבודת המחקר של טאל לוי, אמנית מופיעה ומטפלת בתנועה, בוגרת תיאטרון החדר, הבוחנת את הערך התרפויטי המוסף שב"שיטת אוריין - המעגל הפתוח", בעבודה עם אמנים מופיעים. מנחה: ד"ר אסתר הס, מכללת לסלי, נובמבר 2012)

 

...פרק ג: מתודולוגיה

שיטת המחקר בה השתמשתי היא מגישת המחקר האיכותני-נטורליסטי המתייחס אל האדם כמטרתו הסופית, באמצעותו אני חותרת להבנת האדם, פעולותיו ופירושן של פעולותיו. אופי המחקר הוא נרטיבי-פנומנולוגי, שלפי הפילוסופיה התיאורית של הניסיון, מטרתו לתאר ולחקור תהליך שבו התנסות מסוימת (פנומנה) מגיעה להכרתנו באופן ישיר.

 

במחקר ניתחתי את השיטה על-פי פרמטרים קבועים, בחנתי אותה אל מול התיאוריות שקדמו לה, והסתמכתי על ראיונות חצי-מובנים. המחקר מתאר את השיטה, כדי לפתח מודעות להיבטים הטיפוליים שבה ולנסות להסביר מושגים ותהליכים.

 

מטרת המחקר לתאר את שיטת העבודה באופן מעמיק שיחשוף את הייחודי בה. מקורות התיעוד הם ניתוחים של מאפייני השיטה אל מול תיאוריות פסיכולוגיות וראיונות עם אנשים שהתנסו בשיטה במהלך השנים: נשים וגברים בגילאים שונים ובעלי עיסוקים שונים. דרך הכרת נקודות מבטם של הנחקרים, איסוף מידע  על חוויותיהם, והתחקות אחר התנסויותיהם בשיטה, בחנתי כיצד קבעה ועיצבה השיטה את מציאותם היומיומית.

 

המחקר הוא תהליך ביקורתי של הצגת שאלות לגבי השיטה וניסיון לענות עליהן תוך הסתמכות על מקורות כתובים. (עמ' 32 בתזה)

...קראתי על השיטה ולמדתי אותה, במקביל ללימודיי את התיאוריות הפסיכולוגיות והטיפוליות. רעיונות השיטה תאמו את התיאוריות שלמדתי בלימודיי בלסלי, ובכל הזמן הזה אספתי חומרים, רשמתי נקודות להתייחסות וחיברתי חיבורים בין התיאוריות לבין תפיסותיו של אוריין ושיטתו.

 

לאוריין רשימה ארוכה של בוגרים של שיטתו בתיאטרון החדר. בחרתי בבוגרים לפי מינם ועיסוקם, כ-30 איש, כדי שתהיה בידיי הגמישות בבחירה. הבחירה בתשעת המרואיינים נסבה גם על הֶקשרים שאני חשתי שיהיו משמעותיים, כמו מרצה לתרפיה בהבעה וביצירה בלסלי, בוגר לסלי, אשת אקדמיה, ואנשי תיאטרון פעילים.

 

בעודי מראיינת את האנשים שהתנסו בשיטה, יכולתי לראות נקודות רבות של חיבור לתהליכים שעברתי בעצמי במהלך ההתנסות שלי בשיטה, והבנתי שלמחקר בנושא זה יש בסיס. בכל ראיון נוספו עוד אנקדוטות להתייחסותי מבחינת הערכים התרפויטיים המוספים שבשיטה. בסיומו של כל ראיון הדגשתי את התהליכים שחשבתי עליהם קודם לכן, כמו ההכלה שבמרחב ובמנחה, השפעות התרגילים, חיבור גוף-נפש ועוד. הוספתי כל נושא נוסף שהעלו המרואיינים/ות, כמו יחסי ההעברה, יכולת לרשות פנימית וחופש, טיפול בהתנגדות ועוד. הדגשתי והוספתי את כל האנקדוטות הללו לבחינה ולהתייחסות, ומתוך אלה גיבשתי את הקטגוריות לחקירה. (עמ' 36)

(המשך יבוא)

לאיגרת השבועית של 2014 . 1 . 16