הצטרפו לאיגרת השבועית

"תיאטרון החדר? קסם של תיאטרון!" (יורם קניוק, סופר)


ערב מונולוגים-דיאלוגים מתחברים למחזה. קטע מס. 4: תיניקי אותו!

כתבה וביימה: עדי חג'בי.

משחק: אמור דנטי.

לאיגרת השבועית של 2014 . 2 . 13