הצטרפו לאיגרת השבועית

היצירה היא התגלמות המשאלה לעולם טוב יותר. היא התגלמות התקווה. היא הדרך לעולם טוב יותר. היא הדרך לגאולה.


ערב מונולוגים-דיאלוגים מתחברים למחזה. קטע מס. 4: תיניקי אותו!

כתבה וביימה: עדי חג'בי.

משחק: אמור דנטי.

לאיגרת השבועית של 2014 . 2 . 13