הצטרפו לאיגרת השבועית

החוויה אינה על הבמה או על האקרן. היא בתודעתו של הצופה. תפקיד היוצר הוא ליצור קשר עם תודעתו של כל צופה. לקשר הזה אנו קוראים אהבה.


מונודיא 2013 – ערב מונולוגים-דיאלוגים מתחברים למחזה.

קטע מס. 6: חולה

כתבה: שרון שלומי.

ביימה: מיכל שמש.

משחק: אושרית יפה.

לאיגרת השבועית של 2014 . 2 . 27