הצטרפו לאיגרת השבועית

"תיאטרון החדר? קסם של תיאטרון!" (יורם קניוק, סופר)


על עשיית סרטים מתוך כוונה אמנותית לא מסחרית – קלאסי:


לאיגרת השבועית של 2014 . 9 . 2