הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


נא לעבור לדף אודישנים דרושים.


לאיגרת השבועית של 2014 . 9 . 17