הצטרפו לאיגרת השבועית

"שיטת אוריין מפיחה רוח חדשה במושגי התיאטרון!" (דוד מעיין, במאי)נא לעבור לדף אודישנים דרושים.


לאיגרת השבועית של 2014 . 12 . 25