הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!נא לעבור לדף אודישנים דרושים.לאיגרת השבועית של 2015 . 1 . 1