הצטרפו לאיגרת השבועית

היצירה היא התגלמות המשאלה לעולם טוב יותר. היא התגלמות התקווה. היא הדרך לעולם טוב יותר. היא הדרך לגאולה.נא לעבור לדף אודישנים דרושים

לאיגרת השבועית של 2015 . 1 . 8