הצטרפו לאיגרת השבועית

"שיטת אוריין היא תפיסה שלמה של אמנות הבמה. כנות הגורמת לחוויה מרעננת. אתגר לאמנים ולקהל" (פרופ' אברהם עוז)


(הנחיית הערב דברי פתיחה וסיום.

תקציר הדברים)


"ישראל 2015. שואה. פרח כנסת קטן תפר חליפה, התרגש ומיד יזם הצעת חוק כלשהי, חוק העמותות או חוק עוקף בג"צ, שאם בג"צ אמר שצריך לסגור את מתקן חולות אז עוקפים אותו...". שרית מונה את חוקי העוולה האנטי-דמוקרטים שמחוקקת כנסת ישראל בזמנים האלה. "לכמה רגעים הייתה לי תקווה, אבל אז (אמר ראש הממשלה): הערבים נוהרים לקלפי!"

בדברי הסיום היא מזכירה את רדיפת מתרגלי פאלון גונג הסינים: "מאה מיליון מתרגלי פאלון גונג, נרדפים בסין. מגורשים למחנות ריכוז. אבריהם נקצרים בעודם בחיים. עובדים 18 שעות, 20 שעות ביממה, עד שמתים, כדי לייצר עבורנו את כל הציוד והביגוד שאתם רואים כאן מסביב. שלא תגידו לא ידענו".

לאיגרת השבועית של 2015 . 4 . 16