הצטרפו לאיגרת השבועית

"ספר המעגל הפתוח - מרתק ומאתגר!" (פרופ' שמעון לוי, החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב)(קטע מעבודת המחקר של טאל לוי, הבוחנת את הערך הטיפולי המוסף ב"שיטת אוריין - המעגל הפתוח" בעבודה עם יוצרים מופיעים. מכללת לסלי, נובמבר 2012)

 

(משך קריאה משוער: 1:30 דקות)

 

... 3. ביטויי השיטה באמנות ההופעה והיצירה

מחקר זה בא להראות את קיומם של היבטים טיפוליים בשיטה, אך מלבד היותה טיפולית בעיני, מטרתה המקורית, כאמור, היא ליצור באדם המתנסה בה, מופע טוב יותר כאמן מופיע. אוריין (1998) מגדיר את ה"מנחה הפנימי" כיכולת הנרכשת במהלך הלימוד המסייעת לאינטגרציה של האמן המופיע. הוא מתאר שני צדדים - המנחה והשחקן - כראש אחד, המורכב משתי ישויות דינמיות, מורכבות, נפרדות ואוטונומיות, שמקיימות זיקה הדדית באמצעות היצירה. לפיו, לאחר מכן, כאשר יעמוד השחקן מול קהל, בלא נוכחות המנחה - ימשיך דיאלוג כזה להתקיים בתודעתו של השחקן באופן אוטונומי... (עמ' 83)

(המשך יבוא)

לאיגרת השבועית של 2015 . 10 . 22